Apa itu Pendaftaran Pedagang?

Dalam keadaan ekonomi yang kian berkembang dan semasa pandemik COVID-19 ini, para peniaga giat mengenal pasti kaedah digital yang inovatif bagi mengharungi cabaran untuk memastikan perniagaan kekal bertahan.

Pendaftaran pedagang ke platform e-dagang dan pembayaran digital adalah antara beberapa kaedah berkesan yang membolehkan para pedagang mencapai jaringan pelanggan yang lebih luas sekaligus mengurangkan kos.

Berikut adalah bank rakan kongsi yang bersedia membantu para pedagang bagi memulakan perjalanan perniagaan mereka di platform e-dagang.

Apa itu Pendaftaran Pedagang?

Bank Rakan Kongsi